Sertifikalandırma türleri

HaPI Helal standardı yalnızca SGS'nin Müslüman denetçileri tarafından denetlenir, onaylanır ve doğrulanır, aynı zamanda İslami otoritelerin kabul ve desteğine de sahiptir.

 

Standardın özü, belgelendirilecek şirketlerin helal uyumlu üretimin sürekli kontrolü için göstermeleri gereken bir kendi kendini izleme sistemi olan helal yönetim sistemidir

 

Helal Profesyonel Enstitü Standardı (HaPI) sertifikaları aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: 

Bir üretim tesisi, sisteme kaydolduktan sonra, ilk denetim için "sertifikasyon denetimi" olarak adlandırılan bir randevu verilir. Randevuda, SGS'den Müslüman bir denetçi, İslami yetkililerle birlikte fabrika sahasını bastan sona denetler ve HaPI standardının gerekliliklerine uygun olarak kontrol listesine göre değerlendirir. Denetim sırasında, gelen ve giden maddeler, şartnameler, ürün numuneleri, kendi kendini kontrol eden sistem belgeleri, izlenebilirlik işlevselliği, proses parametreleri, temizlik maddeleri ve kullanilan ambalajlar, ve diğer gerekli unsurlar kontrol edilir. Bu denetimden sonra, müteakip habersiz kontrol denetimlerinin sayısı, risk odaklı olarak yılda bir ila üç olarak belirlenir.

Belgelendirme denetimini başarıyla geçtikten sonra belgelendirme kuruluşu (SGS) ve HaPI şirkete helal sertifikası verir. Bu bir yıl olmak üzere geçerlidir ve geçerlilik süresinin sona ermesinden sonra şirketin yeni bir denetimle yeniden sertifikalandırılması gerekir .

 

Sertifikasyon, şirketler için önemli avantajlar sağlar:

  • Helal gıda üretiminde iyileştirilmiş kalite güvencesi
  • Reklam etkisi ve imajın güçlendirilmesi yoluyla artan tüketici güveni ve müşteri memnuniyeti
  • Ayrıca artan trendle yeni pazar ve müşteri segmentlerinin geliştirilmesi ("etnik gıda" pazarı gibi) 

Copyright ©2024 Helal Profesyonel Enstitüsü

Designed By AN+